Tietoa meistä

Tulevaisuuden kampus

Otaniemen aluetta kehitetään voimakkaasti, ja tulevaisuuden kampuksella työ, asuminen ja palvelut liittyvät ainutlaatuisella tavalla toisiinsa. Kampukselle tulee uusia rakennuksia ja palveluita, enemmän asukkaita ja vihreää.
Aalto_University_Otakaari2B_new_building_03-10-2023_photo_by_Mikko_Raskinen_006.jpg

Lähes koko kampusalue elää muutoksessa tulevina vuosina. Otaniemen alueen merkitys kasvaa entistä enemmän kun palvelujen ja työpaikkojen määrä kasvaa, alueelle on kaavailtu myös asuntoja tuhansille uusille asukkaille. Kampukselle kehitetään monipuolisia oppimisen ympäristöjä, kaupallisia palveluja sekä asuntoja.

Otaniemeä kehitetään myös suosimaan kestävää liikkumista kuten julkisia kulkuneuvoja, sähköisiä liikkumisvälineitä sekä kevyttä liikennettä. Kampukselle pääsee metrolla, ja tulevaisuudessa myös Raide-Jokeri kulkee Otaniemen kautta.

Miltä näyttää Aalto-yliopiston kampus vuonna 2050? Lue lisää pitkän aikavälin suuntaviivoista!

campus_roadmap 2022.jpg
Aalto Works havainnekuva

Aalto Works

Monialaisuus konkretisoituu K-korttelin kehittyessä Aalto-yliopiston Works-kortteliksi vuosien 2019-2024 aikana. Tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa oleva Aalto-yliopisto Works sisältää uuteen käyttöön kunnostettujen sisätilojen lisäksi uusia rakennuksia sekä viheralueiden parannusprojektin. Elinvoimainen Aalto Works -kortteli tuo yhteen tekijät, tilat ja mahdollisuudet luoda innovaatioita.

Rakennusten koko yhteensä: noin 22 900 m2

Valmistuminen: vaiheittain vuosien 2022-2024 aikana

Lue lisää

Rakentajanukio 4

Rakentajanaukio 4

Rakentajanaukio 4:n peruskorjaus on osa Aalto Works -hanketta. Rakennus remontoidaan pääasiassa Insinööritieteiden korkeakoulun käyttöön.

Rakennuksen koko: 5 400 m2

Lue lisää

Otakaari 2A

Marsio (Otakaari 2)

Huippuluokan monitoimitilaa opetukseen, tutkimukseen, tapahtumille ja studiokeskukselle. Otakaari 2A:n tilat varustetaan uusilla digitaaliteknologioilla, jotka mahdollistavat alojen rajat ylittävän tutkimuksen ja opetuksen, sekä nostavat Aallon tapahtumat uudelle tasolle. Tilat on suunniteltu taiteen ja median opetukseen.

Rakennuksen koko: noin 6 500 m2

Valmistuminen: kevät 2024

Lue lisää

Otakaari 5L

Otakaari 5L 

Otakaari 5L:n tilat remontoidaan pääasiassa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun käyttöön.

Rakennuksen koko: 4 500 m2

Otakaaren asunnot

Otakaari Housing

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä opiskelija-asuntoja Otaniemessä hyvän saavutettavuuden alueella. Alueen kehittämisessä huomioidaan luonnon monimuotoisuus sekä muun muassa liito-oravien elinalueiden mahdollistuminen.

Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä Espoon kaupungin sivuilta

Kemisti.png

Kemisti

Tavoitteena on kehittää Otaniemen metroaseman ympäristöä kävely- ja pyöräily-yhteyksien sekä joukkoliikenteen solmukohtana. Kemistin korttelin alueella tulee toimimaan yhdessä kaupalliset ja muut palvelut, erilaiset yliopisto-, opiskelija- ja järjestötoiminnot sekä vapaarahoitteinen ja opiskelija-asuminen. Kortteliin on suunnitteilla myös opiskelijakeskus Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY), Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden (KY) ja Teknologföreningenin (TF) yhteishankkeena.

Kemistin korttelin kaavamuutoksesta lisätietoja Espoon kaupungin sivuilta

Kivimies.png

Kivimies

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda Otaniementien, Vuorimiehentien, Tekniikantien ja Miestentien rajaamalle Kivimiehen alueelle edellytykset asuntojen sekä lähi- ja aluepalvelujen lisärakentamiseen. Tavoitteena on noin 150 000 kerrosneliömetrin uudisrakentaminen, josta yliopiston omistamalle tontille  noin 40 000 kerrosneliömetriä. Alueen keskeinen sijainti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella mahdollistaa nykyistä tiiviimmän kaupunkiympäristön luomisen. Siten katutilat suunnitellaan urbaaneiksi ja jalankulkuympäristöt korkealaatuisiksi.

Kivimiehen asemakaavoituksesta lisätietoja Espoon kaupungin sivuilta

Biologin ja Meritekniikan korttelit

Biologin ja Meritekniikan korttelit

Biologin ja Meritekniikan alueille on tavoitteena mahdollistaa yhteensä noin 95 000 k-m2 uutta rakentamista asumista, työpaikkoja ja Aalto-yliopiston käyttöä varten. Lisäksi alueelle on tulossa liiketilaa ja päiväkoti.

Alueen kaavamuutos on käynnissä, ja valmistuu alustavavan aikataulun mukaan 2025. Otaniemen Tietokorttelit 2022 -suunnittelukilpailun voittajatyön tekivät L Arkkitehdit Oy, WSP Finland Oy ja Nomaji Maisema-arkkitehdit Oy.  Lähitulevaisuudessa merkittävä osa Biologin ja Meritekniikan alueiden nykyisistä toiminnoista tulee väistymään. Alueelle tavoitellaan kaavamuutoksella uutta elävää kaupunkiympäristöä, jossa asuminen, työpaikat, palvelut ja yliopistokampuksen toiminnot sekoittuvat nykyistä kaupunkirakennetta täydentäen. 

Biologin ja Meritekniikan asemakaavoituksesta Espoon kaupungin sivuilta

Yhteydenottolomake
  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu