Tietoa meistä

Tulevaisuuden kampus

Otaniemen aluetta kehitetään voimakkaasti, ja tulevaisuuden kampuksella työ, asuminen ja palvelut liittyvät ainutlaatuisella tavalla toisiinsa. Kampukselle tulee uusia rakennuksia ja palveluita, enemmän asukkaita ja vihreää.
Tulevaisuuden kampus

Lähes koko kampusalue elää muutoksessa tulevina vuosina. Otaniemen alueen merkitys kasvaa entistä enemmän kun palvelujen ja työpaikkojen määrä kasvaa, alueelle on kaavailtu myös asuntoja tuhansille uusille asukkaille. Kampukselle kehitetään monipuolisia oppimisen ympäristöjä, kaupallisia palveluja sekä asuntoja.

Otaniemeä kehitetään myös suosimaan kestävää liikkumista kuten julkisia kulkuneuvoja, sähköisiä liikkumisvälineitä sekä kevyttä liikennettä. Kampukselle pääsee metrolla, ja tulevaisuudessa myös Raide-Jokeri kulkee Otaniemen kautta.

Miltä näyttää Aalto-yliopiston kampus vuonna 2050? Lue lisää pitkän aikavälin suuntaviivoista!

0625_campus_developing_map_valk_3.jpg
Amfin aukio

Metron ja Dipolin välinen yhteys sekä Amfin aukio

Vuoden 2020 aikana käynnistettiin kaksi maisemasuunnitteluhanketta, joiden tavoitteena on parantaa metron ja Dipolin välistä kävely-yhteyttä. Hankkeissa kehitetään Kandidaattikeskuksen amfiteatterin edustan aukiota ja Dipolin ulkoympäristöjä. Jalankulkuyhteyksien lisäksi parannetaan esimerkiksi alueiden monikäyttöisyyttä, esteettömyyttä, valaistusta ja kestävän kehityksen mukaisia suunnitteluratkaisuja. Hankkeiden valmistuttua alueet tukevat entistä paremmin tapahtumien, kokeilevan opiskelijatoiminnan ja ympäristötaiteen edellytyksiä. Maisemarakennustyöt on aloitettu syksyllä 2021.

Valmistuminen: vuonna 2022

Lue lisää

Aalto Works havainnekuva

Aalto Works

Monialaisuus konkretisoituu K-korttelin kehittyessä Aalto-yliopiston Works-kortteliksi vuosien 2019-2024 aikana. Tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa oleva Aalto-yliopisto Works sisältää uuteen käyttöön kunnostettujen sisätilojen lisäksi uusia rakennuksia sekä viheralueiden parannusprojektin. Elinvoimainen Aalto Works -kortteli tuo yhteen tekijät, tilat ja mahdollisuudet luoda innovaatioita.

Rakennusten koko yhteensä: noin 22 900 m2

Valmistuminen: vaiheittain vuosien 2022-2024 aikana

Lue lisää

Otakaari 2A

Otakaari 2A – Aalto Collider

Uudisrakennus, jonka yhteiskäyttöiset tilat on pääasiassa tarkoitettu sekä Aallon sisäiseen että ulkopuolisen yhteiskunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Rakennuksen koko: noin 6 700 m2

Otakaari 2B

Otakaari 2B

Uudisrakennus, jonka tilat on pääasiassa tarkoitettu Sähkötekniikan korkeakoulun sekä Perustieteiden korkeakoulun käyttöön.

Rakennuksen koko: noin 5 800 m2

Otakaari 5L

Otakaari 5L – Aalto Studios

Otakaari 5L:n tilat remontoidaan pääasiassa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun käyttöön.

Rakennuksen koko: 4 500 m2

Otakaaren asunnot

Otakaari Housing

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä opiskelija-asuntoja Otaniemessä hyvän saavutettavuuden alueella. Alueen kehittämisessä huomioidaan luonnon monimuotoisuus sekä muun muassa liito-oravien elinalueiden mahdollistuminen.

Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä

Kemistin kortteli

Kemisti

Tavoitteena on kehittää Otaniemen metroaseman ympäristöä kävely- ja pyöräily-yhteyksien sekä joukkoliikenteen solmukohtana. Kemistin korttelin alueella tulee toimimaan yhdessä kaupalliset ja muut palvelut, erilaiset yliopisto-, opiskelija- ja järjestötoiminnot sekä vapaarahoitteinen ja opiskelija-asuminen. Kortteliin on suunnitteilla myös opiskelijakeskus Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY), Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden (KY) ja Teknologföreningenin (TF) yhteishankkeena.

Kemistin korttelin kaavamuutoksesta lisätietoja Espoon kaupungin sivuilta

Kivimies

Kivimies

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda Otaniementien, Vuorimiehentien, Tekniikantien ja Miestentien rajaamalle Kivimiehen alueelle edellytykset asuntojen sekä lähi- ja aluepalvelujen lisärakentamiseen. Tavoitteena on noin 150 000 kerrosneliömetrin uudisrakentaminen, josta yliopiston omistamalle tontille  noin 40 000 kerrosneliömetriä. Alueen keskeinen sijainti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella mahdollistaa nykyistä tiiviimmän kaupunkiympäristön luomisen. Siten katutilat suunnitellaan urbaaneiksi ja jalankulkuympäristöt korkealaatuisiksi.

Kivimiehen asemakaavoituksesta lisätietoja Espoon kaupungin sivuilta

Yhteydenottolomake
  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu