Etusivu

Tietosuojailmoitus acre.aalto.fi

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (ACRE) kerää henkilötietoja acre.aalto.fi-sivustonsa (”sivusto”) käyttäjistä. Tietosuojailmoitusta sovelletaan acre.aalto.fi –sivustoon. Aalto-korkeakoulusäätiö sr ("Aalto") toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita sivuston käyttäjät, kuten sinä, antavat Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:lle vieraillessaan sivustolla tai muilla tavoin, tai joita Aalto-yliopistokiinteistöt Oy kerää automaattisesti sivustolla vierailevista.

Yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. ACRE on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Henkilötietojesi käsittelyn tavat ja tarkoitukset on selostettu tarkemmin tässä tietosuojailmoituksessa.

Tätä tietosuojailmoitusta tullaan päivittämään. Tarkistamme tätä tietosuojailmoitusta sitä mukaan kun uudet ominaisuudet lisätään sivustolle. Tältä sivulta löydät aina ilmoituksen ajantasaisen version.

Tämä tietosuojailmoitus sisältää seuraavat osa-alueet:

 1. Miksi ACRE käsittelee henkilötietoja?
 2. Mitä henkilötietoja ACRE käsittelee?
 3. Tietolähteet
 4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
 5. Henkilötietojen vastaanottajat
 6. Kansainväliset tietojen siirrot
 7. Henkilötietojen säilytysaika
 8. Käyttäjän oikeudet
 9. Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

1. Miksi ACRE käsittelee henkilötietoja?

ACRE kerää ja käsittelee henkilötietojasi

 • Jotta pystyt käyttämään sivustoa
 • Sivuston ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
 • Sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi keräämällä tietoa sivustolla vierailustasi hyödyntäen evästeitä ja muita analyysiteknologioita
 • Viestinnän ja asiakaspalvelun varmistamiseksi (yhteydenottolomake)

Lisäksi ACRE käsittelee henkilötietoja myös sivuston tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

2. Mitä henkilötietoja ACRE käsittelee?

ACRE käsittelee vain tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Henkilötiedot, joita ACRE käsittelee, voidaan jaotella seuraavasti:

 • Tunnistetiedot ja yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite mikäli henkilö ne oma-aloitteisesti jättää
 • Sivuston käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot: esimerkiksi vierailun aika; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivustolle; sivustolla vieraillut sivut; verkkoselaimen tyyppi, IP-osoite sekä selaimen (esimerkiksi Mozilla Firefox) versio, laitteen käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä ja vastaavat tekniset tiedot. ACRE käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita kerätäkseen tätä tietoa. Voit lukea lisää näistä teknologioista evästekäytännöstämme.

3. Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään käyttäjiltä itseltään näiden vieraillessa verkkosivustollamme tai muuten asioidessa ACREn kanssa.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja tarvittaessa päivittää myös yhteistyökumppaneiltamme sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Yleinen etu (opiskelijat ja tutkijat) tai sopimuksen täytäntöönpanemiseksi (työntekijät):

 • Rekisteröidyn suostumus ja sopimuksen täytäntöönpaneminen
 • Yhteystiedot

Oikeutettu etu ylläpitää ja kehittää sivustoa sekä viestiä:

 • Käsiteltävät henkilötiedot viestintätarkoituksiin
 • Sivuston käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot
 • Sivuston tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

5. Henkilötietojen käsittely kolmansien tahojen toimesta

ACRE siirtää vain tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

I) Palveluntarjoajat

ACRE käyttää verkkosivun ylläpitämisessä ja palvelun tuottamisessa tässä tietosuojakäytännössä eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä kumppaneita. ACRE siirtää henkilötietojasi näille kumppaneillemme vain siinä laajuudessa, kuin nämä kumppanimme tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita ACRElle tämän tietosuojailmoituksen määrittelemissä tarkoituksissa.

Käytämme Internet-sivustoillamme palveluntarjoajien evästeitä, kuten mm. Google Analyticsin evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä ja siitä miten voit muuttaa evästeitä koskevia asetuksia saat Evästekäytännöt sivultamme https://www.aalto.fi/fi/paatoksenteko-ja-johtaminen/evastekaytanto.

Acre.aalto.fi-sivusto käyttää Open Street Map (OSMF) -aineistoa, jotta ACREn tapahtumiin saadaan lisättyä kartta, ja tapahtuman sijainti löytyy helposti. Kartta-aineiston lähde on OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Iso-Britannia. Internet-selaimesi tai sovelluksesi muodostaa yhteyden OSMF:n käyttämiin palvelimiin Isossa-Britanniassa tai muissa maissa. Aalto.fi-verkkosivuston tarjoaja ei hallitse tätä yhteyttä tai OSMF:n käsittelemiä tietoja. Lisätietoja OSMF:n käyttäjätietojen käsittelystä löydät heidän tietosuojailmoituksestaan (englanniksi).

II) Oikeudelliset syyt

Voimme jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli pääsy henkilötietoihin tai niiden muu käsittely on tarpeen i) soveltuvan lainsäädännön ja/tai oikeuden määräyksen täyttämiseksi; ii) väärinkäytöksen, turvallisuusriskin tai teknisen ongelman havaitsemiseen, estämiseen tai käsittelemiseen.

6. Kansainväliset tietojen siirrot

Sivuston palvelin sijaitsee ETA-alueella. Pyrimme toteuttamaan kaikki sivustoomme liittyvät palvelut EU-alueella tai Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen. Sivustomme käyttämiseen liittyviä palveluita saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös kolmansissa valtioissa sijaitsevia toimijoita ja palvelimia käyttäen, ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää myös EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Mikäli siirrot kohdistuvat sellaisiin kolmansiin valtioihin, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa, siirrot suojataan asianmukaisin suojatoimin, kuten Euroopan komission tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin tai yritystä koskeviin sitoviin sääntöihin. Voit pyytää tietoja näistä kansainvälisistä tietojen siirroista sekä käyttämistämme asianmukaisista suojatoimista ottamalla yhteyttä kohdassa alla mainittuun yhteyshenkilöömme.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi käsittelyn oikeusperusteen voimassaolon ajan.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin oikeutetun etumme voidaan perustellusti katsoa olevan olemassa. Oikeutetun edun olemassaolon määrittelemme esimerkiksi verkkopalveluidemme käytön ja välisemme yhteydenpidon perusteella. Pääsääntöisesti käyttäjien tietoja säilytetään vuoden ajan viimeisestä kirjautumisesta tai sivuston käytöstä, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

8. Käyttäjän oikeudet

Oikeuksista yleisesti ja oikeuksien toteuttaminen

EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä rekisteröity voi itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojensa käsittelystä. Rekisteröity voi käyttää seuraavia oikeuksia suhteessa Aalto-korkeakoulusäätiöön ("Aalto"), jonka tytäryhtiö Aalto-yliopistokiinteistöt Oy on, niiltä osin, kuin Aalto toimii rekisterinpitäjänä kyseisille rekisteröidyn henkilötiedoille.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheelliset tiedot

Sinulla on oikeus saada Aallolta vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja, sekä oikeus tarkastaa Aallon sinusta käsittelemät tiedot. Aalto voi tarvittaessa pyytää sinua täsmentämään tarkastusoikeutta koskevaa pyyntöäsi mm. tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtien osalta.

Lisäksi sinulla on oikeus vaatia meitä oikaisemaan sinusta käsittelemämme, virheelliset tiedot, tai täydentää sellaisia puutteellisia tietoja, joita sinusta käsittelemme.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää Aaltoa poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Aalto suorittaa pyyntösi mukaiset toimenpiteet, jos ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa, kuten lakisääteistä velvoitetta jatkaa tietojen käsittelyä. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme, vaan ne poistetaan säännöllisten tietokanta-ajojen yhteydessä.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi.  Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. 

Käsittelyn rajoittaminen

Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.

Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista rekistereistämme, voit sen sijaan pyytää, että rajoitamme näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Jos sinua koskevien rekisteröityjen tietojen käsittely on tarpeellista ainoastaan oikeusvaateen esittämiseksi, voit myös vaatia, että tietojen muu käsittely rajoitetaan vain tietojen säilyttämiseen. Saatamme käsitellä tietojasi muissa tarkoituksissa, jos oikeusvaateen esittäminen sitä edellyttää tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, silloin kun Aallon toteuttama henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai välillämme solmittuun sopimukseen.

Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Aallon tietosuojavastaavaan ([email protected]). Oikeuksiesi laajuus on sidottu henkilötietojesi käsittelyperusteeseen ja oikeuksien käyttö edellyttää tunnistautumista.

Rekisterinpitäjä on:

Aalto-yliopistona toimiva Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Postiosoite : PL 11000, 00076 AALTO
Puhelinvaihde: (09) 47001
Käyntiosoite: Otakaari 24, 02150 Espoo

Tietosuojavastaava

Anni Tuomela
Yhteystiedot:  [email protected]

Valitusoikeus

Jos henkilötietojesi käsittelyssä on mielestäsi rikottu tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle rekisterinpitäjän toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja löydät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta https://tietosuoja.fi/etusivu

 • Julkaistu
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu