Tietoa meistä

Kestävä kampus

Kestävä kehitys on osa Aalto-yliopiston sekä Aalto-yliopistokiinteistöjen strategiaa. Edistämme kampuksen kestävää kehitystä niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisen vastuullisuuden näkökulmista. Merkittävä toimintatapamme on myös osallistaa kampuksen käyttäjät yhteiseen kehittämiseen esimerkiksi keräämällä käyttäjäpalautetta, opiskelijaprojekteilla, yhteiskehittelyllä ja muilla osallistamisen menetelmillä.
Unto_Rautio_Aalto_DSC5097_Original

Toimimme kampuksella vastuullisesti kiinteistöjen elinkaari, kampuksen ulkoalueet ja käyttäjät huomioiden. Keskeistä on pienentää kampuksen hiilijalanjälkeä sekä parantaa energiatehokkuutta osana tilamuutos- ja peruskorjaushankkeita, uudisrakentamista ja kampuksen palvelujen kehittämistä.​

Sateenvarjot kampuksella

Hiilineutraaliksi 2030 mennessä

ACRE on käynnistämässä toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä energiankulutuksen osalta, sekä hiilipäästöjen merkittävä vähentäminen kaikilla osa-alueilla. Teemoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat esimerkiksi:

  • Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen
  • Energiakiertotalouden edistäminen (hukkalämpöjen hyödyntäminen)
  • Vähähiilisten omien energiajärjestelmien kehittäminen
  • Vähähiilinen uudisrakentaminen ja peruskorjaaminen

Tarkoituksena on lisäksi edistää jalankulkua ja muuta kevyttä sekä sähköistä liikennettä kampuksella.

Kampuskortteli illalla

Kestävän kampuksen toimenpiteet

Aalto-yhteisön eri toimintojen edustajista koostuvan Kestävä kampus -tiimin päätehtävänä on edistää kampuksen kestävää kehitystä niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisen vastuun näkökulmista. Hiilineutraalisuuden edistämisen lisäksi kestävä kampus tiimissä edistetään kampuksen luontopääomaa ja virkistysarvoja. Kestävä kampus -tiimin viestinnällisiä tehtäviä ovat muun muassa:

  • Kansainväliseen Earth Hour -tapahtumaan sekä valtakunnalliseen Energiansäästöviikkoon osallistuminen
  • Vuosittainen kampuksen kestävän kehityksen mestarin kilpailu
  • Kestävän kehityksen näkyvyyden lisääminen ja tuominen jokaisen kampuksen käyttäjän lähelle
  • Koko kampuksen osallistaminen ja viestiminen kestävän kehityksen saavutuksista
Suunnittelutaulu

Käyttäjäläheiset hankkeet

Kestävän kampuksen käytännön toimenpiteinä on suunniteltu ja toteutettu useita käyttäjäläheisiä hankkeita liittyen muun muassa kiertotalouteen ja hankintoihin, energiaratkaisuihin sekä kampuksen virkistysarvoihin ja käyttäjien hyvinvointiin. ACRE on yliopiston kiinteistöjen hallinnoijana sitoutunut tekemään tiivistä sidosryhmäyhteistyötä kaikessa toiminnassa kiinteistökehittämisestä ylläpitoon ja vuokraukseen.

Vuosittain toteutettavasta käyttäjätyytyväisyyskyselystä saatu palaute ohjaa toimintaamme esimerkiksi yhteishankkeisiin sekä opiskelijaprojekteihin osallistumisen kautta. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi kampusten palvelujen kehittämiseen tai kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Yhtenä toiminnan kulmakivenä on kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuskannan arvon ja toiminnallisuuden säilyttäminen.

Lehmuskuja

Kampuksen ulkoalueet

Aalto-yliopiston kampusalueen arvoksi on tunnistettu ainutlaatuinen vehreys, ja viheralueita sekä ulkotiloja halutaan kehittää kampuksen keskeisinä vetovoimatekijöinä. Tavoitteena on vahvistaa metsäkampuksen identiteettiä, luoda alueen käyttäjille paikkoja oleskeluun ja virkistäytymiseen sekä mahdollistaa erilaiset ulkoilmatoiminnot. Korkeatasoisesti suunnitellut aukiot, puistot ja urheilualueet mahdollistavat ihmisten, ideoiden ja yhteisöjen kohtaamisen.

Kampusrakennusten lähiympäristöön jätetään luonnontilaisia alueita rauhoittumiseen. Laadukkaat kaupunkitilat, lähimetsät ja kulkureitit luovat omaleimaista ja viihtyisää ympäristöä, joka houkuttelee eri alojen osaajia, monipuolisia toimijoita ja yliopiston ulkopuolisia käyttäjiä kampukselle. Ulkotilat ovat avainasemassa vetovoimaisen, kilpailukykyisen ja kestävän kehityksen mukaisen kampuksen kehittämisessä.

Sähköauto

Kestävä liikkuminen kampuksella

Tiivistyvä kampusrakenne tukee kestävää liikkumista kampuksella. Vaikuttamaan pystytään myös huolehtimalla julkisen liikenteen hyvästä saavutettavuudesta ja kevyen liikenteen reiteistä. Otaniemen kampuksella on käytössä yliopiston lainattavat kampuspolkupyörät ja taakkapyörät henkilöstölle, HSL-alueen kaupunkipyörät sekä kaksi kattavaa pyöränhuoltopistettä. Työmatkapyöräilyyn kannustetaan myös panostamalla suihku- ja pukuhuonetiloihin sekä pyörien säilytykseen työpäivän aikana.

Sähköisen liikenteen kehittyminen ja kehittäminen kampuksella on yksi tulevaisuuden painopistealuista. Kampuksella tehdään tutkimus- ja kehitystyötä liittyen sähköiseen liikkumiseen, muun muassa robottiautoihin ja sähköautojen lataamiseen (Smart Otaniemi -hanke sekä robottibusseja Otaniemessä Sohjoa-hanke 2016 sekä Gacha-bussi 2019).

Kestävän kehityksen kampus - aalto.fi

Kampuksen keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät energian kulutukseen, liikkumiseen ja lajitteluun. Kestävän kehityksen mukainen kampus on keskeinen osa yliopiston kampusstrategiaa.

Lue lisää
Väre aurinkopaneelit
Yhteydenottolomake
  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu