Kyselytulos: Tyytyväisyys Aalto-yliopiston kampuksen toimitiloihin on pysynyt hyvänä

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (ACRE) selvittää vuosittain toimitila-asiakkaiden tyytyväisyyttä asiakastyytyväisyyskyselyllä. Tyytyväisyys ACRE:n toimitiloihin on pysynyt hyvänä ja erityisen tyytyväisiä toimitila-asiakkaat ovat yhteistyöhön ja asiakaspalvelun laatuun.

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ylläpitää, kehittää ja vuokraa Aalto-yliopiston toimisto-, liiketila- ja tuotantotiloja Espoon Otaniemessä, Helsingin Töölössä ja Kirkkonummen Metsähovissa.
Otaniemi kampus

ACRE toteutti Aalto-yliopiston toimitilavuokralaisille huhtikuussa 2024 puhelinhaastattelujen ja sähköpostikyselyn yhdistelmänä asiakastyytyväisyyskyselyn, johon kertyi vastauksia yhteensä 61 kpl. ACRE:n kokonaisarvosana pysyi edellisvuoden tasolla ja yli puolet vastaajista suosittelisi ACRE:n tarjoamia toimitiloja myös muille toimitila-asiakkaille. 

Suosittelukyselyn NPS-luku (net promoter score) on laskettu vähentämällä suosittelijoiden osuus arvostelijoiden prosenttiosuudesta. ACRE:n NPS-luku asiakastyytyväisyyskyselyssä oli 43, joka on kyselyn toteuttaneen Innolink Oy:n vertailutietokannan ylätasolla. NPS-luku on sijoittunut edellisen vuoden huippuluvusta b-to-b-toimialan keskitasolle.
 
ACRE:n liiketoiminnan kehittämisen ja vastuullisuuden päällikkö Satu Kankaala toteaa, että asiakastyytyväisyyskysely kertoo hyvin ajantasaisen tilannekuvan ACRE:n ja vuokralaisten kumppanuudesta:

"Kehitämme Aalto-yliopiston kampusta monipuolisesti kaikkien käyttäjien tarpeisiin. Kampuksella on tehty kuluneen vuoden aikana muun muassa iso pysäköintiuudistus, joka on aiheuttanut joillekin asiakkaillemme muutoksia aiempaan käytäntöön. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa tehdäksemme kampuksestamme kiinnostavan toimipaikan erilaisille yrityksille ja yhteisöille.” 
 

Yhteistyö ja asiakaspalvelu keräsivät kiitosta

ACRE:n toimitila-asiakkaiden positiiviseen asiakaskokemukseen on vaikuttanut merkittävästi kokemus hyvästä yhteistyöstä sekä asiakaspalvelun laadusta. Vastauksissa erityistä kiitosta annettiin ACRE:n asiakaspalvelun reaktionopeudelle, toimivalle aulapalvelulle sekä markkinointi- ja tapahtumatoteutuksille.

Edellisvuoden asiakastyytyväisyyskyselyssä esille noussut jätehuolto on vastauksien mukaan parantunut kuluneen vuoden aikana. ACRE on kehittänyt opastusta jätehuollon toimintaan, joka on selvästi nähtävissä positiivissa tuloksissa. 

Suurin osa ACRE:n toimitila-asiakkaista käyttää tilojaan päivittäin ja ennustaa, että tilantarve tulee pysymään ennallaan. Vastaajat toivovat ACRE:n edelleen ylläpitävän ja kehittävän osaamistaan tunnistaa asiakkaan tarpeet, niin tilan tarpeen kasvaessa kuin sen vähentyessä.
 

Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen 
startup-ekosysteemi kehittyy 

Kasvuyrityskeskus A Gridissä on viimeisen vuoden aikana kartoitettu koko kampuksen laajuisen yhteistyön kehittämistä myös EU-rahoitteisen Jakamisella viisautta (JAVIST) -hankkeen myötä. A Gridissä on järjestetty yhteisöllisyyttä tukevia työpajoja ja käyttäjäkävelyitä sekä selvitetty yhteiskäyttöisten tilojen käyttöpotentiaalia. A Gridin toimitilavuokralaiset ovat pääasiassa startup-yrittäjiä, jotka etsivät asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksien mukaan tapahtumista verkostoitumisen ja uuden oppimisen mahdollisuuksia. Kyselyssä nousi esille, että startup-yrittäjät toivovat laajempaa ja monipuolisempaa yhteistyötä Aalto-yliopiston, sidosryhmien ja koko kampuksen ekosysteemin kanssa.

”Haluamme mahdollistaa startup-yritysten verkostoitumisen kahvihuonekeskusteluista koko kampuksen laajuiseksi. Yhteistyötä edistämään on nimetty startup-ekosysteemin oma koordinaattori, jonka tehtävänä on yhdistää kampuksen startup-toimijat ja Aalto-yliopiston verkosto”, kertoo Satu Kankaala. 

ACRE järjestää A Gridissä toimitila-asiakkaille säännöllisesti tapahtumia yhdessä Aalto Startup Centerin sekä muiden ekosysteemin toimijoiden kanssa.  

Lisätietoja Aalto-yliopistokiinteistöjen asiakastyytyväisyyskyselystä voi tiedustella ACRE:n liiketoiminnan kehittämisen ja vastuullisuuden päällikkö Satu Kankaalalta, [email protected]

 
Tutustu ACRE:n toimitiloihin
Lue lisää Jakamisella viisautta (JAVIST) -hankkeesta 

  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Ahomansikka
Kampus Julkaistu

Ihmisten, kasvien ja pölyttäjien kampus

Aalto-yliopiston kampusluontoa hoidetaan monimuotoisuus ja luontotyyppien ominaislajisto huomioiden.
Harald Herlin Learning Center
Tutkimus ja taide Julkaistu

Oppimiskeskuksessa pilotoidaan 19.8.2024 alkaen uusia aukioloaikoja

Opiskelijoiden ja henkilöstön mahdollisuudet käyttää tiloja ja kokoelmia laajentuvat.
Aalto Space mockup ravintolatarjonnasta
Kampus, Yliopisto Julkaistu

Ravintolapalvelut Aalto Spaceen - testaa ja voita!

Testaa, löydätkö kampuksen ravintolat Aalto Space -sovelluksesta ja voita kesäisiä palkintoja.
Viima-rakennuksen pääsisäänkäynti
Kampus, Yliopisto Julkaistu

Viima - Puumiehenkuja 5 sai seikkailuun kutsuvan nimen

Rakennuksen pääkäyttäjät pohtivat uutta nimeä yhdessä.