Nya uteplatser i Kandidatcentret

De nya grupperna av utomhusmöbler underlättar studier, arbete och rekreation utomhus på campuset.
Bild: Milla Uusitalo / ACRE

En prioritet för Otnäs universitetets campus är att utveckla utomhusområdena. Bland annat har campusets centrala Amfiteaterområde i anslutning till Kandidatcentret förbättrats och bearbetats, och i och med förbättringsarbetena våren 2023 har utomhusområdet också fått flera nya bänk- och bordsgrupper. 

En bredare användning av utomhusområdet på campus för till exempel arbete eller läsning har föreslagits flera gånger i respons som vi fått. De nya bänkgrupperna kan användas för studier, informella möten eller varför inte bara för att träffas och koppla av nära campusnaturen, men ändå mitt i campuset. 

Utomhusmöblerna är av flera olika modeller, och vissa av dem lämpar sig bäst för vila och rekreation ute i friska luften.

Bild: Milla Uusitalo / ACRE

Möbleringen av campusets utomhusområden ska kompletteras ytterligare senare under våren och sommaren.

Platserna där man kan sitta har valts utifrån både önskemål och användbarhet. ”Otnäs campus är hjärtat för studentverksamheten, och det är härligt att se att man har lyssnat till studenternas önskemål när campuset utvecklas”, säger Fanni Mattson, medlem i AUS styrelse med ansvar för campusfrågor.

I området kring och på innergården av Kandidatcentret finns flera bänk- och bordsgrupper (gång till innergården från Y-flygeln nära byggnadens entréhall). Bänkgrupperna är hinderfria, och de kan vid behov också flyttas enligt varierande användningsändamål.

Mer information: Aapo Pihkala/ACRE, [email protected]

Share
URL kopierat

Read more news

Campus, Universitetet Published:

Beredskap för cirkulerande elavbrott på Otnäs campus

Om eventuella elavbrott informeras i mån av möjlighet på förhand.
Campus, Universitetet Published:

13 000 euro till de studerandes välbefinnande - rösta på den bästa idén!

I september 2022 fick våra studerande komma med idéer om hur universitetet borde använda 13 000 euro för att öka studerandes välbefinnande på campuset. Nu är det dags att rösta fram den bästa idén för genomförande under våren 2023.
Campus, Universitetet Published:

Svara på campusenkäten, påverka och vinn – enkäten är öppen fram till 9.11.

Mot världens bästa campusupplevelse! Dela med dig av dina åsikter om din arbetsmiljö – vad fungerar och vad borde man utveckla? Du kan vinna lunch för en vecka eller andra välmåendepriser.
Campus, Universitetet Published:

Avslöja energitjuvar på Aalto-universitetets campus!

Betydande energisparåtgärder har genomförts på campus under flera år, men nu behöver vi även din hjälp.