Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

Marhuset stänger fredagen den 31 maj 2024. Alternativa självstudieutrymmen och IT-salar öppnas för studerande under sommaren i Y-flygeln på Otakaari 1.

Otakaari 1 kyltti Y-siipi

Kandidatcentrets (Otsvängen 1) Y-flygel, 4:e våningen, kommer att öppna nya självstudieutrymmen i juni. Under sommaren 2024 kommer även IT-salar att öppnas i samma lokal.

Det finns gott om självstudieutrymmen på andra platser på campus, till exempel på Kandidatcentrets bottenvåning, Väre och Harald Herlin-lärcentret.

Maarintalo (Strömkarlsvägen 5) stängs i slutet av maj 2024, och planer för annan användning görs för framtiden.

Share
URL kopierat

Read more news

Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsförfarandet på campusområdet i Otnäs förenhetligas vid årsskiftet

Campusparkeringen omfattas av ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024.
Campus, Universitetet Published:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
Campus, Universitetet Published: