Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar i campusparkeringen. Bland annat kommer Otaparkkis parkeringsavgift att sänkas.
Otaparkki julkisivu
Bild: Mikko Aho / ACRE

Det nya parkeringsförfarandet som testas på Otnäs campus från 2024 kommer att justeras baserat på erfarenheter och användarfeedback. De nya ändringarna och förbättringarna träder i kraft den 15 februari 2024.

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar betydligt

Den största förändringen är sänkningen av parkeringsavgiften för Otaparkki som förenhetligas med resten av campus parkeringsavgifter. Uppdateringen kommer att minska den månatliga avgiften för Otaparkki till 45 euro* och den timbaserade avgiften till 1 euro*. Framöver kommer områdena också att omfattas av samma EasyPark eller Parkman-kod, som kan hittas i Otaparkki, på gårdsplatserna och i appen. Detta ger användare som har köpt månadsbaserad möjlighet att välja om de vill parkera på utomhusplatser eller i parkeringshuset.

Otaparkki och gårdsplatsserna kan användas av alla besökare på campusområdet. Parkeringshuset ligger på Strämkarlsvägen 3 och har plats för mer än 250 fordon och 22 laddningsstationer för elbilar.

Användare som betalat en högre månadsavgift för parkering i parkeringshuset i februari kommer att kontaktas personligen angående återbetalningsarrangemang.

Smidigare parkering på campus med små förbättringar

Utanför Dipoli och Nanohuset kommer en del av de parkeringsplatser som tidigare omvandlats till avgiftsbelagd parkering att återgå till Aalto-universitetets personal med klassificeringen "Aalto-yliopiston luvalla", vilket bättre uppfyller gemenskapens behov. Mindre justeringar kommer också att göras på parkeringsområdena framför Byggarplatsen 4, Otsvängen 3 och Otsvängen 5 för att säkerställa parkering för kortvariga besökare.

Notera även att Aalto-universitetets personal inte behöver betala för campusparkering vid laddningsstationerna för elbilar i områdena Dipoli, Harald Herling -lärcentret och Marvägen 8, utan endast laddningsavgiften kommer att debiteras. Detta anges tydligt med skyltar bredvid laddningsstationerna.

De kommande förändringarna är utformade för att bättre motsvara behoven och önskemålen hos användarna på Otnäs campus. Vi hoppas dessa förändringar också kommer att förbättra tillgängligheten och användarvänligheten på campus.

*=priserna kommer att höjas med eventuella serviceavgifter av betaltjänstleverantören (EasyPark/Parkman)

Mer information: 

Share
URL kopierat

Read more news

Aalto Space mockup ravintolatarjonnasta
Campus, Universitetet Published:

Restaurangtjänster till Aalto Space - testa och vinn!

Testa om du kan hitta campusets restauranger i Aalto Space-appen och vinn sommarpriser.
Poikkeustilanne-kuvitus
Campus, Undantagssituationer, Universitetet Published:

Förändringar under sommaren på Aalto-universitetets metrostation

Aalto-universitetets metrostations renoveringsarbete kommer att stänga ingångar under sommaren 2024.
Piano Top Loungessa
Campus, Samarbete, Studier, Universitetet Published:

Studenterna bestämde: två gemensamma pianon anlände till campuset

Vinnaren av Aalto-universitetets studenternas inkluderande budget är gemensam piano.
Otakaari 1 kyltti Y-siipi
Campus, Studier Published:

Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

Marhuset stängs i slutet av maj.