Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar i campusparkeringen. Bland annat kommer Otaparkkis parkeringsavgift att sänkas.
Otaparkki julkisivu
Bild: Mikko Aho / ACRE

Det nya parkeringsförfarandet som testas på Otnäs campus från 2024 kommer att justeras baserat på erfarenheter och användarfeedback. De nya ändringarna och förbättringarna träder i kraft den 15 februari 2024.

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar betydligt

Den största förändringen är sänkningen av parkeringsavgiften för Otaparkki som förenhetligas med resten av campus parkeringsavgifter. Uppdateringen kommer att minska den månatliga avgiften för Otaparkki till 45 euro* och den timbaserade avgiften till 1 euro*. Framöver kommer områdena också att omfattas av samma EasyPark eller Parkman-kod, som kan hittas i Otaparkki, på gårdsplatserna och i appen. Detta ger användare som har köpt månadsbaserad möjlighet att välja om de vill parkera på utomhusplatser eller i parkeringshuset.

Otaparkki och gårdsplatsserna kan användas av alla besökare på campusområdet. Parkeringshuset ligger på Strämkarlsvägen 3 och har plats för mer än 250 fordon och 22 laddningsstationer för elbilar.

Användare som betalat en högre månadsavgift för parkering i parkeringshuset i februari kommer att kontaktas personligen angående återbetalningsarrangemang.

Smidigare parkering på campus med små förbättringar

Utanför Dipoli och Nanohuset kommer en del av de parkeringsplatser som tidigare omvandlats till avgiftsbelagd parkering att återgå till Aalto-universitetets personal med klassificeringen "Aalto-yliopiston luvalla", vilket bättre uppfyller gemenskapens behov. Mindre justeringar kommer också att göras på parkeringsområdena framför Byggarplatsen 4, Otsvängen 3 och Otsvängen 5 för att säkerställa parkering för kortvariga besökare.

Notera även att Aalto-universitetets personal inte behöver betala för campusparkering vid laddningsstationerna för elbilar i områdena Dipoli, Harald Herling -lärcentret och Marvägen 8, utan endast laddningsavgiften kommer att debiteras. Detta anges tydligt med skyltar bredvid laddningsstationerna.

De kommande förändringarna är utformade för att bättre motsvara behoven och önskemålen hos användarna på Otnäs campus. Vi hoppas dessa förändringar också kommer att förbättra tillgängligheten och användarvänligheten på campus.

*=priserna kommer att höjas med eventuella serviceavgifter av betaltjänstleverantören (EasyPark/Parkman)

Mer information: 

Share
URL kopierat

Read more news

Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsförfarandet på campusområdet i Otnäs förenhetligas vid årsskiftet

Campusparkeringen omfattas av ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024.
Campus, Universitetet Published:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
Campus, Universitetet Published:
Campus, Universitetet Published:

Kide – nybyggets namn kristalliserar sambandet mellan olika vetenskapsgrenar

Namntävlingen för Otsvängen 2B gav huset ett nytt namn.