Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
Bild: Unto Rautio / Aalto Universitetet

I början av höstterminen 2023 tillfrågades Aalto-universitetets studerande hur de skulle vilja använda 13 000 euro av universitetets budget för att förbättra välbefinnandet på campus. Idéskapandet grundade sig på projektet ”en euro till varje studerande”, som ordnades för tredje gången och vars mål fortsättningsvis är att utveckla campus genom att inkludera de studerande i beslutsfattandet.

Det kom in totalt 28 idéer. ”Tack till alla studerande som deltog i idéskapandet! Det var trevligt att se att det finns ett stort intresse för att utveckla vårt gemensamma campus. Återigen var det endast fantasin som kunde sätta gränser för de förslag som kom in. Alla idéer tas i beaktande, och även de förslag som inte gick vidare till omröstningen har förmedlats vidare till berörda parter”, säger Aalto-universitetets planeringschef Raili Pönni.

Projektets arrangörer (representanter från universitetet, ACRE och AUS) valde i år tre förslag som gick vidare till omröstning. Dessa förslag uppfyllde de viktigaste kriterierna som gällde främjande av studerandes välbefinnande, inkludering, tillgänglighet, hållbarhet, budgetram och tidtabell.

Mer information om projektet ges av Aapo Pihkala, projektchef vid ACRE, [email protected].

Rösta på den bästa idén senast 30.11.2023!

Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren–sommaren 2024. Rösta på den bästa idén här (röstningsblankett).

Vinnaren offentliggörs i början av 2024. Bekanta dig med idéerna nedan.

Share
URL kopierat

Read more news

Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsförfarandet på campusområdet i Otnäs förenhetligas vid årsskiftet

Campusparkeringen omfattas av ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024.
Campus, Universitetet Published:
Campus, Universitetet Published:

Kide – nybyggets namn kristalliserar sambandet mellan olika vetenskapsgrenar

Namntävlingen för Otsvängen 2B gav huset ett nytt namn.