Snabbspårvägslinjen 15 har börjat trafikera – detta medför förändringar i hur vi rör oss på campus

Korsa snabbspårvägen försiktigt i dess närhet. Snabbspårvagnen har företräde på campusområdet och vid övergångsställen.

Hur vi rör oss på campusområdet har förändrats sedan den nya snabbspårvägen började trafikera 21.10.2023. Fotgängare och cyklister i närheten av området mellan Aalto-universitetets metrostation och Väre byggnaden, samt Harald Herlin -lärcentret, kan korsa spåren på en lämplig plats.

Området mellan Korkeakouluaukio och Ainoplatsen används av olika transportmedel som delar samma gatuutrymme. Snabbspårvagnen har företräde, men fotgängare och cyklister kan korsa spåren var som helst med hänsyn till övrig trafik. Cyklister rekommenderas att korsa spåren rakt över, eftersom det finns risk för att cykeln kan välta om däcket hamnar i spåren.

Att röra sig på Otnäs campus är mångsidigt och livligt. Det lönar sig att alltid vara försiktig och använda omdöme i närheten av spåren. Spårvagnen är tung och har en lång bromssträcka – korsa aldrig spåren i sista minuten! 

Vad är en spårövergång?

En spårövergång är ett ställe där man kan korsa spåren och där spårvagnen har förkörsrätt i förhållande till fotgängare. Med andra ord måste fotgängare alltid väja för spårvagnen vid spårövergångarna. Sådana platser finns på Otnäs campus, inklusive i närheten av Aalto-universitetets hållplats (nära Harald Herlin-lärcentret) och i närheten av Kide byggnaden. Ljusreglerade övergångsställen finns på Otnäsvägen och Marvägen. 

Spårövergångarna på snabbspårvägen ligger vid spåren. Spårövergången fortsätter på båda sidor av spåret som ett normalt övergångsställe. Vid spårövergångarna finns inga trafikmärken för övergångsställe eller vägmarkeringar. 
Spårövergångarna har en yta som är brun betong. Mellan spåren finns en vit bild på en spårvagn. 

Spårövergångarna och hållplatserna är tillgängliga. Det finns kantstenar och andra lösningar för bättre tillgänglighet som möjliggör en trygg och säker passage för synskadade vid hållplatserna och spårövergångarna. 

Mer information:  

Snabbspårväg på HSLs sidorna

Spårövergånger på HSLs sidorna

Frågor och svar om snabbspårväg

Share
URL kopierat

Read more news

Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsförfarandet på campusområdet i Otnäs förenhetligas vid årsskiftet

Campusparkeringen omfattas av ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024.
Campus, Universitetet Published:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
Campus, Universitetet Published:

Kide – nybyggets namn kristalliserar sambandet mellan olika vetenskapsgrenar

Namntävlingen för Otsvängen 2B gav huset ett nytt namn.