Kide – nybyggets namn kristalliserar sambandet mellan olika vetenskapsgrenar

Kide (Kristallen) är det nya namn som huset Otsvängen 2B fått. I namntävlingen som var öppen för Aalto-universitetets studerande och personal fick man in 137 förslag.

Husets adress ändras i slutet av år 2023, den nya adressen är Maskinbyggarvägen 1.
Foto: Aalto-universitetet / Mikko Raskinen

Kide-huset (Otsvängen 2B) som snart står färdigt i centrum av Otnäs campus fick sitt namn genom en namntävling för universitetets studerande och personal. Namnet återspeglar särskilt kopplingen mellan de discipliner som husets kommande användare företräder.

Med Kide-huset får Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik ca 5700 m2 nya undervisnings-, forsknings-, laboratorie- och kontorslokaler. Huset kompletterar högskolornas lokaliteter och ger flexibilitet åt verksamheten vid högskolornas institutioner.

"Av Aalto-folket fick vi en stor mängd fina och intressanta namnförslag, teknologhumorn inte att förglömma. I tävlingsjuryn ville vi ha ett namn som associerar till forskning inom fysik och elektroteknik, är lätt att uttala och passar in i husens namnbestånd på campus. Vid juryns diskussioner valdes Kide till vinnare", säger Aalto-universitetets ekonomidirektör Marianna Bom, som var ordförande för tävlingsjuryn.

Ett elegant namn för ett hus som fokuserar på forskning

Namntävlingens jury och rektor Ilkka Niemelä som fastställde namnvalet beskrev valet som ett vackert, elegant namn som framhäver husets koppling till fysik och elektroteknik. Kide är lätt att uttala och lämpar sig också för användning internationellt.

Totalt sände Aalto-folket in 137 tävlingsförslag som behandlades anonymt. Juryn valde två förslag för rektor och kommunikationsdirektören att ta ställning till. Det vinnande namnet föreslogs av Ella Bingham, Aalto-universitetets chef för forskningstjänster.

De länge efterlängtade nya lokaliteterna ökar betydligt undervisnings- och kontorsutrymmena för experimentell forskning inom tillämpad fysik och för institutionen för informationsteknologi och telekommunikation.

Huset har förbindelse till Nanohuset och Nanomikroskopicentret, vilket ökar möjligheterna till samarbete inom nanoteknologiområdet. Kide blir färdigt i oktober 2023 och dess adress ändras innan det tas i bruk. Den nya gatuadressen är Maskinbyggarvägen 1.

Begäran om intervjuer och mera information om namntävlingen
Noora Stapleton, specialsakkunnig i kommunikation
[email protected]
tfn 050 353 1525

Share
URL kopierat

Read more news

Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsförfarandet på campusområdet i Otnäs förenhetligas vid årsskiftet

Campusparkeringen omfattas av ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024.
Campus, Universitetet Published:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
Campus, Universitetet Published: