Hälsostig på Otnäs campus

Teman för den femdelade hälsostigen är iakttagande av känslor, en vårdande relation till naturen, kroppslighet, avslappning och återhållsamhet. Stigen öppnades den 19 april 2023 som en del av dagen för psykisk hälsa bland studerande.
Path in the Laajalahti nature area
Foton: Aalto-universitetet / Mikko Raskinen

”Den här hälsostigen är en andningspaus som förenar rörelse, omgivande campusnatur och reflektion. I den ingår ett flertal ställen som kan fungera som enskilda delar eller som bildar en helhet. Det går att vandra längs stigen tillsammans med andra eller ensam”, säger idégivarna Sanni Saarimäki, studiepsykolog, och Anu Morikawa, präst på Aalto.

Syftet med hälsostigen är att sänka tröskeln för att ta en liten promenad utomhus mitt under studie- eller arbetsdagen. 

Avstressande stig för hela gemenskapen 

Ljudlandskapet på campus varierar från trafikbuller till fågelsång. På samma sätt kan det psykiska landskapet vara lugnt, blåsigt eller till och med stormigt – beroende på dag och stund. Stigen inbjuder till att slappna av en stund och till att reflektera över vad stigen och de teman som dyker upp längs med den – iakttagande av känslor, en vårdande relation till naturen, kroppslighet, avslappning och återhållsamhet – väcker.  

De fem delarna som hälsostigen består av ligger på olika håll i de perifera campusområdena. Stigen är öppen för alla. På öppningsdagen kan man få en guidad tur. Avsikten är att gå längs stigen, lyssna till sitt eget mående och göra det i sin egen takt. På egen hand tar hälsostigen cirka 15–20 minuter och syftet är att man inte ska ha bråttom.    

Aapo Pihkala, projektledare för Aalto-universitetets fastigheter, har samordnat den visuella framtoningen på stigen och dess lämplighet med tanke på campusmiljön. Hälsostigen har genomförts tillsammans med Aalto-universitetets välbefinnandeaktörer (studie- och karriärvägledningspsykologerna, studievägledarna, Oasis of Radical Wellbeing och prästerna på Aalto)och olika samarbetspartner (Unisport, SHVS, AUS). Stigen samordnas av Starting Point of Wellbeing som erbjuder studerande vid Aalto handledning och rådgivning med låg tröskel vid utmaningar relaterade till studieförmåga och hälsa.  

Campus hälsostig öppnades den 19 april 2023 på dagen för psykisk hälsa bland studerande. Det nationella temat för dagen är i år återhållsamhet. Dagen för psykisk hälsa bland studerande är en kampanjdag som anordnas av Nätverket för studerandes välmående. Under dagen uppmuntrar man alla att agera för att främja den psykiska hälsan bland studerande.
 
Läs mer om dagen för psykisk hälsa bland studerande (Nyyti)

Share
URL kopierat

Read more news

Otakaari 1 kyltti Y-siipi
Campus, Studier Published:

Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

Marhuset stängs i slutet av maj.
Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsförfarandet på campusområdet i Otnäs förenhetligas vid årsskiftet

Campusparkeringen omfattas av ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024.
Campus, Universitetet Published:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .