Föreslå ett nytt namn för byggnaden på Otsvängen 2B

Personal och studerande vid Aalto kan föreslå ett nytt namn för nybyggnaden som reser sig granne med Marsio, mitt på Otnäs campus.

Du kan delta 26.5–7.8.2023.
Otsvängen 2B från korsningen av Marvägen och Maskinbyggarvägen. Illustration: SARC Arkkitehdit

Aalto-universitetet låter bygga två nybyggnader centralt beläget på Otnäs campus. Byggandet av Marsio och Otsvängen 2B inleddes i februari 2022. För den ena, byggnaden Otsvängen 2B, söks ett namn genom en namntävling som är öppen för Aalto-gemenskapen. Tävlingen pågår 26.5 –7.8.2023.  

I och med Otsvängen 2B får Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik cirka 5700 m2 nya undervisnings-, forsknings-, laboratorie- och kontorslokaler. Byggnaden kompletterar högskolornas lokalutbud och ger flexibilitet åt verksamheten vid högskolornas institutioner.  

De länge efterlängtade nya lokalerna ökar avsevärt antalet forsknings-, undervisnings- och kontorslokaler för experimentell forskning inom tillämpad fysik och behoven hos institutionen för informations- och kommunikationsteknik. Byggnaden har en förbindelse till Nanohuset och Nanomikroskopicentret, vilket ökar möjligheterna till samarbete också inom nanoteknologiområdet.

De närmaste grannarna är Marsio (Otsvängen 2A), Nanohuset (Träkarlsgränden 2), T-huset (Maskinbyggarvägen 2) och Handelshögskolan (Ekonomplatsen 1). Universitetet ordnade en namntävling för Otsvängen 2B:s systerbyggnad Marsio våren 2022. 

Husets nuvarande och kommande användare syns i namnet 

Byggnadens blivande namn ska förhoppningsvis återspegla de ovan nämnda vetenskapsområdena, verksamheten vid Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik och också passa en internationell publik. Det ideala namnet är enspråkigt, lätt att uttala och tar hänsyn till mångsidigheten i Aalto-gemenskapen och intressentgrupperna. Enspråkiga byggnader på campuset är bland annat Dipoli, Väre och Marsio.  

Juryn önskar i första hand finska eller svenska förslag eller förslag som påminner om dessa språk. Men lämpliga teman för namnet är också till exempel igenkännliga vetenskapliga termer som är lånade från andra språk, eller formuleringar som syftar på dem.

Förslagen kan också innehålla separata namnalternativ på finska, svenska och engelska (till exempel Kandidaattikeskus, Kandidatcentret och Undergraduate Centre). Namn som börjar på en separat A-bokstav syftar på kommersiella aktörer på campuset och ska därför undvikas i namnförslagen (till exempel A Bloc och A Grid). Också namn som liknar andra byggnadsnamn på campuset ska undvikas.  
 

Mer om

Frågor och svar som andra kan ha nytta av publiceras på den här sidan, så du kanske hittar svar på din fråga här. 

Share
URL kopierat

Read more news

Campus, Studier, Universitetet Published:

Sovkapslarna kan nu användas

Sovkapslarna som skaffats till campuset genom projektet för en inkluderande budget är nu tillgängliga. Läs bruksanvisningen innan du bokar en sovkapsel!
Campus Published:

Nya uteplatser i Kandidatcentret

Möbleringen av campusets utomhusområden ska kompletteras ytterligare senare under våren och sommaren.
Campus, Universitetet Published:

Beredskap för cirkulerande elavbrott på Otnäs campus

Om eventuella elavbrott informeras i mån av möjlighet på förhand.
Campus, Universitetet Published:

13 000 euro till de studerandes välbefinnande - rösta på den bästa idén!

I september 2022 fick våra studerande komma med idéer om hur universitetet borde använda 13 000 euro för att öka studerandes välbefinnande på campuset. Nu är det dags att rösta fram den bästa idén för genomförande under våren 2023.