Föreslå ett nytt namn för byggnaden på Otsvängen 2B

Personal och studerande vid Aalto kan föreslå ett nytt namn för nybyggnaden som reser sig granne med Marsio, mitt på Otnäs campus.

Du kan delta 26.5–7.8.2023.
Otsvängen 2B från korsningen av Marvägen och Maskinbyggarvägen. Illustration: SARC Arkkitehdit

Aalto-universitetet låter bygga två nybyggnader centralt beläget på Otnäs campus. Byggandet av Marsio och Otsvängen 2B inleddes i februari 2022. För den ena, byggnaden Otsvängen 2B, söks ett namn genom en namntävling som är öppen för Aalto-gemenskapen. Tävlingen pågår 26.5 –7.8.2023.  

I och med Otsvängen 2B får Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik cirka 5700 m2 nya undervisnings-, forsknings-, laboratorie- och kontorslokaler. Byggnaden kompletterar högskolornas lokalutbud och ger flexibilitet åt verksamheten vid högskolornas institutioner.  

De länge efterlängtade nya lokalerna ökar avsevärt antalet forsknings-, undervisnings- och kontorslokaler för experimentell forskning inom tillämpad fysik och behoven hos institutionen för informations- och kommunikationsteknik. Byggnaden har en förbindelse till Nanohuset och Nanomikroskopicentret, vilket ökar möjligheterna till samarbete också inom nanoteknologiområdet.

De närmaste grannarna är Marsio (Otsvängen 2A), Nanohuset (Träkarlsgränden 2), T-huset (Maskinbyggarvägen 2) och Handelshögskolan (Ekonomplatsen 1). Universitetet ordnade en namntävling för Otsvängen 2B:s systerbyggnad Marsio våren 2022. 

Husets nuvarande och kommande användare syns i namnet 

Byggnadens blivande namn ska förhoppningsvis återspegla de ovan nämnda vetenskapsområdena, verksamheten vid Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik och också passa en internationell publik. Det ideala namnet är enspråkigt, lätt att uttala och tar hänsyn till mångsidigheten i Aalto-gemenskapen och intressentgrupperna. Enspråkiga byggnader på campuset är bland annat Dipoli, Väre och Marsio.  

Juryn önskar i första hand finska eller svenska förslag eller förslag som påminner om dessa språk. Men lämpliga teman för namnet är också till exempel igenkännliga vetenskapliga termer som är lånade från andra språk, eller formuleringar som syftar på dem.

Förslagen kan också innehålla separata namnalternativ på finska, svenska och engelska (till exempel Kandidaattikeskus, Kandidatcentret och Undergraduate Centre). Namn som börjar på en separat A-bokstav syftar på kommersiella aktörer på campuset och ska därför undvikas i namnförslagen (till exempel A Bloc och A Grid). Också namn som liknar andra byggnadsnamn på campuset ska undvikas.  
 

Mer om

Frågor och svar som andra kan ha nytta av publiceras på den här sidan, så du kanske hittar svar på din fråga här. 

Share
URL kopierat

Read more news

Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsförfarandet på campusområdet i Otnäs förenhetligas vid årsskiftet

Campusparkeringen omfattas av ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024.
Campus, Universitetet Published:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
Campus, Universitetet Published: