Beredskap för cirkulerande elavbrott på Otnäs campus

I och med den globala energikrisen bereder man sig också i Finland på regionalt cirkulerande elavbrott. Om eventuella elavbrott informeras i mån av möjlighet på förhand. Elavbrottets sannolikhet beror på vädret och elproduktionen.
Foto: Anni Kääriä / Aalto-universitetet

Elbrist avser en situation där elproduktionen och elimporten inte räcker till för att täcka förbrukningen. I och med den globala energikrisen bereder man sig i Finland på regionalt cirkulerande elavbrott.

På Otnäs campus levereras elen av elnätsbolaget Caruna. Aalto-universitetet är inte en kritisk aktör vad gäller den nationella försörjningsberedskapen, varför det också på Otnäs campus vid hotande elbrist kan förekomma cirkulerande elavbrott. Var och en kan bidra till att förebygga uppkomsten av elbrist genom att minska sin egen elförbrukning.

Byggnaderna i Otnäs är uppdelade i avbrottsområden för eldistributionen, varvid eventuella elavbrott cirkulerar och sannolikt varar två timmar åt gången. Caruna tar avbrottsområdena i bruk om elavbrotten drabbar Otnäs. När elavbrottet upphör levereras el under åtminstone de två följande timmarna. Ett elavbrott som skulle omfatta hela Otnäs är osannolikt. 

Planmässig beredskap för elavbrott

Vi rekommenderar att byggnaden utryms vid ett elavbrott, eftersom en trygg arbetsmiljö inte då kan garanteras. Man kan ta sig ur byggnaden men kommer inte in igen. När elavbrottet upphört har man åter tillträde till byggnaden.

De trådlösa och fasta nätförbindelserna på campus fungerar inte under elavbrottet. Störningar kan förekomma också i mobilnätet. Servrarna på campus fungerar dock med reservkraft, varför exempelvis Aaltos databaser är tillgängliga via distansuppkoppling.

Kontrollerad nedstängning eller skydd av forskningsapparaturen vid hotande elavbrott sker enligt i förväg beredda planer. Verksamhetsinstruktionerna uppdateras vid behov.

För undervisningen och bedömningarna gäller särskilda instruktioner. Om arrangemangen i samband med undervisningen informeras mera senare.

Uppvärmningen av byggnaderna avbryts, men på de två timmar elavbrottet varar hinner de inte kylas nämnvärt.

Om elavbrotten meddelas om möjligt på förhand

Caruna strävar efter att meddela om elavbrott på förhand så, att man per e-post eller via Aaltos webbplats i förväg hinner informera personal och studerande på campus om tidpunkten för avbrottet. De personer som ansvarar för husen och lokalerna på Otnäs campus delar vid behov ut särskilda instruktioner för enskilda byggnader till dem som använder byggnaden.

De högsta topparna i elförbrukningen i Esbo uppträder enligt Caruna kl. 9, 17 och 22, och i Helsingfors enligt uppgift av Helen kl. 8–10 och 17–19. Eventuella avbrott kan väntas under de här tiderna, varför det är viktigt att minska sin elförbrukning särskilt de här tiderna. De verkliga svårigheterna i eldistributionen uppkommer först vid sträng köld, under 15 grader.

Anvisningar för hur man går tillväga vid elavbrott finns på Aaltos webbplats.

Om du så önskar kan du också ställa frågor om cirkulerande elavbrott på diskussionsforumet nedan (kräver inloggning) eller anonymt via Webropol-förfrågan.

Share
URL kopierat

Read more news

Aalto Space mockup ravintolatarjonnasta
Campus, Universitetet Published:

Restaurangtjänster till Aalto Space - testa och vinn!

Testa om du kan hitta campusets restauranger i Aalto Space-appen och vinn sommarpriser.
Poikkeustilanne-kuvitus
Campus, Undantagssituationer, Universitetet Published:

Förändringar under sommaren på Aalto-universitetets metrostation

Aalto-universitetets metrostations renoveringsarbete kommer att stänga ingångar under sommaren 2024.
Piano Top Loungessa
Campus, Samarbete, Studier, Universitetet Published:

Studenterna bestämde: två gemensamma pianon anlände till campuset

Vinnaren av Aalto-universitetets studenternas inkluderande budget är gemensam piano.
Otakaari 1 kyltti Y-siipi
Campus, Studier Published:

Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

Marhuset stängs i slutet av maj.