Svara på campusenkäten, påverka och vinn – enkäten är öppen fram till 9.11.

Mot världens bästa campusupplevelse! Dela med dig av dina åsikter om din arbetsmiljö – vad fungerar och vad borde man utveckla? Du kan vinna lunch för en vecka eller andra välmåendepriser.

Med den årliga Leesman-campusenkäten kartlägger vi hur väl den nuvarande universitetsmiljön stöder ditt arbete vid Aalto-universitetet. Utifrån resultaten av de tidigare enkäterna har vi bland annat förbättrat universitetets inomhusförhållanden, såsom akustiken och belysningen, samt gjort campusets tjänsteutbud mångsidigare. Vårt senaste utvecklingsobjekt har varit att förbättra utomhusområdena på campuset. 

Alla svar är fullständigt anonyma. Det tar 10 minuter att svara på enkäten. 

Länk till enkäten, studerande: https://aufs22.leesmanindex.co.uk/c43Q2WuksgnaVsBt (på Finska eller Engelska)

Länk till enkäten, personal: https://aufc2022.leesmanindex.co.uk/HjGJzRSoC0r1egbY (på Finska eller Engelska)

Du kan även ge din feedback direkt på campusområdets karta. Vad skulle du gärna utveckla, vad fungerar? En länk till kartan finns i slutet av Leesman-enkäten. 

Enkäten är öppen fram till den 9 november 2022.  

Genom att svara kan du delta i utlottningen av ett lunchpaket (värde cirka 60 euro), vi lottar ut fem paket. Om den totala svarsprocenten bland personalen överskrider 40 procent, lottar vi dessutom ut andra välmåendepriser. 

Tack för din medverkan! 

Genom att svara kan du alltså påverka på riktigt. Vi utnyttjar enkätens resultat som verktyg för en kontinuerlig utveckling. Din feedback är viktig för oss. 

Campusenkäten genomförs av ACRE, som svarar för campuset och fastigheterna vid Aalto-universitetet. För enkätens verkställande står Leesman (www.leesmanindex.fi). Leesman erbjuder det mest omfattande, oberoende internationella jämförelsematerialet om arbetstagarerfarenheter och arbetsmiljöns funktionalitet. Utifrån enkäten utarbetas ett Leesman-index för universitetscampuset som beskriver campuserfarenheten på skalan 0–100. År 2020 var Aalto-universitetets Leesman-index 66.7.

Share
URL kopierat

Read more news

Campus Published:

Nya uteplatser i Kandidatcentret

Möbleringen av campusets utomhusområden ska kompletteras ytterligare senare under våren och sommaren.
Campus, Universitetet Published:

Beredskap för cirkulerande elavbrott på Otnäs campus

Om eventuella elavbrott informeras i mån av möjlighet på förhand.
Campus, Universitetet Published:

13 000 euro till de studerandes välbefinnande - rösta på den bästa idén!

I september 2022 fick våra studerande komma med idéer om hur universitetet borde använda 13 000 euro för att öka studerandes välbefinnande på campuset. Nu är det dags att rösta fram den bästa idén för genomförande under våren 2023.
Campus, Universitetet Published:

Avslöja energitjuvar på Aalto-universitetets campus!

Betydande energisparåtgärder har genomförts på campus under flera år, men nu behöver vi även din hjälp.