Svara på campusenkäten, påverka och vinn – enkäten är öppen fram till 9.11.

Mot världens bästa campusupplevelse! Dela med dig av dina åsikter om din arbetsmiljö – vad fungerar och vad borde man utveckla? Du kan vinna lunch för en vecka eller andra välmåendepriser.

Med den årliga Leesman-campusenkäten kartlägger vi hur väl den nuvarande universitetsmiljön stöder ditt arbete vid Aalto-universitetet. Utifrån resultaten av de tidigare enkäterna har vi bland annat förbättrat universitetets inomhusförhållanden, såsom akustiken och belysningen, samt gjort campusets tjänsteutbud mångsidigare. Vårt senaste utvecklingsobjekt har varit att förbättra utomhusområdena på campuset. 

Alla svar är fullständigt anonyma. Det tar 10 minuter att svara på enkäten. 

Länk till enkäten, studerande: https://aufs22.leesmanindex.co.uk/c43Q2WuksgnaVsBt (på Finska eller Engelska)

Länk till enkäten, personal: https://aufc2022.leesmanindex.co.uk/HjGJzRSoC0r1egbY (på Finska eller Engelska)

Du kan även ge din feedback direkt på campusområdets karta. Vad skulle du gärna utveckla, vad fungerar? En länk till kartan finns i slutet av Leesman-enkäten. 

Enkäten är öppen fram till den 9 november 2022.  

Genom att svara kan du delta i utlottningen av ett lunchpaket (värde cirka 60 euro), vi lottar ut fem paket. Om den totala svarsprocenten bland personalen överskrider 40 procent, lottar vi dessutom ut andra välmåendepriser. 

Tack för din medverkan! 

Genom att svara kan du alltså påverka på riktigt. Vi utnyttjar enkätens resultat som verktyg för en kontinuerlig utveckling. Din feedback är viktig för oss. 

Campusenkäten genomförs av ACRE, som svarar för campuset och fastigheterna vid Aalto-universitetet. För enkätens verkställande står Leesman (www.leesmanindex.fi). Leesman erbjuder det mest omfattande, oberoende internationella jämförelsematerialet om arbetstagarerfarenheter och arbetsmiljöns funktionalitet. Utifrån enkäten utarbetas ett Leesman-index för universitetscampuset som beskriver campuserfarenheten på skalan 0–100. År 2020 var Aalto-universitetets Leesman-index 66.7.

Share
URL kopierat

Read more news

Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsförfarandet på campusområdet i Otnäs förenhetligas vid årsskiftet

Campusparkeringen omfattas av ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024.
Campus, Universitetet Published:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
Campus, Universitetet Published: