Det nybyggda Marsio är ett skyltfönster för Aalto-universitetets forskning, undervisning och genomslagskraft

Namnet som valts genom tävling är en hyllning till Aino Marsio-Aalto. Marsio-byggnaden ger mer utrymme för undervisning, forskning och evenemang samt för studiocentret. Otsvängen 2A:s nya namn offentliggjordes i samband med att grundstenen murades.
Illustration image on a sunny day as the sun is setting, of Otakaari 2A, the lights in the building are lit and there are blurry images of people walking around. Grass and trees are green.
Marsio-byggnaden. Illustration: Arkkitehtitoimisto SARC

Namnet Marsio på nybygget på Aalto-universitetets campus i Otnäs (Otsvängen 2A) är en hyllning till den kreativa föregångaren, arkitekten, formgivaren, entreprenören och Aalto-alumnen Aino Marsio-Aalto

"Namnet visar på en rättvis uppskattning av Aino Marsio-Aaltos självständiga betydelse som en viktig aktör i finländsk design, planering och skapande industri. Namnet får oss också att fundera över betydelsen av universitetets namn och betonar vilken vikt universitetet lägger vid jämlikhet", säger biträdande rektor Janne Laine, som är ordförande för juryn vid Aalto-universitetet och ansvarar för innovationer. 

Marsio-Aaltos inverkan på Otnäs campus är betydande, eftersom hennes och Alvar Aaltos arkitektbyrås förslag vann Otnäs stadsplanetävling 1949. Den byggnad som nu har fått sitt namn reser sig bredvid Ainoplatsen, som är uppkallad efter Marsio-Aalto. 

Bara fantasin sätter gränser

Med Aino Marsio-Aaltos exempel som förebild erbjuder Marsio-byggnaden en plats för radikal kreativitet, experiment och nytänkande. Här färdigställs cirka 6 500 brm2 förstklassiga multifunktionella lokaler, särskilt för konst- och medieundervisning, tvärvetenskaplig forskning, olika evenemang och ett nytt studiocenter. 

Rummen i Marsio utrustas med ny digital teknik som möjliggör gränsöverskridande forskning och undervisning, och som lyfter evenemangen i Aalto-universitetet till en ny nivå, både på campus och virtuellt. Byggnaden ger en inblick i universitetets forskning, undervisning och genomslagskraft. Utöver de lokaler som betjänar användarna vid Aalto-universitetet finns det plats för aktörer som erbjuder restaurang- och evenemangstjänster samt ett besökscenter för universitetets gäster. 

Evenemanget för murning av grundstenen sköttes tillsammans med systerhuset

Våren 2022 ordnade Aalto-universitetet för första gången i fråga om ett nybygge en namntävling som var öppen för alla. Tävlingen gav 215 namnförslag. Juryn valde de två bäst lämpade förslagen och rektorn och kommunikationsdirektören fattade det slutliga beslutet. Det vinnande namnförslaget framfördes av Ville Alasalmi och Hanna Salmi.

Namnet publicerades vid den gemensamma murningen av grundstenen för Marsio-byggnaden och dess systerbyggnad den 29 september 2022. Uppförandet av två nya byggnader mitt i Otnäs campus inleddes i februari i år. Enligt planerna ska Marsio (Otsvängen 2A) och Otsvängen 2B stå klara i slutet av 2023. 

Otsvängen 2B kommer att vara en forskningscentrerad byggnad med lokaler som särskilt kommer att användas av Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik. Nybyggnaden medför betydligt mera forsknings-, undervisnings- och kontorsutrymme bland annat för experimentell forskning inom teknisk fysik. Vi informerar senare om namngivningen av Otsvängen 2B.
 
Begäran om intervju
Noora Stapleton, kommunikationsexpert (campus)
[email protected]
050 353 1525

Förfrågningar om tävlingen
Anastasia McAvennie, Visitor Experience Specialist
[email protected]
050 476 7595

Share
URL kopierat

Read more news

Otakaari 1 kyltti Y-siipi
Campus, Studier Published:

Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

Marhuset stängs i slutet av maj.
Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
Campus, Universitetet Published:

Parkeringsförfarandet på campusområdet i Otnäs förenhetligas vid årsskiftet

Campusparkeringen omfattas av ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024.
Campus, Universitetet Published:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .